Παιδικός Σταθμός , Βρεφικός Σταθμός, Νηπιαγωγείο, Παιδική Ακαδημία, Παιδικός ΕΣΠΑ, Παιδικός Σταθμός Ίλιον

Στον Παιδικό Σταθμό φροντίζουμε τα παιδιά με σεβασμό και αγάπη, χτίζουμε χαρακτήρες και δυνατές βάσεις για την σωστή ανάπτυξη των παιδιών μας στην κοινωνία.

Παιδικός Σταθμός , Βρεφικός Σταθμός, Νηπιαγωγείο, Παιδική Ακαδημία, Παιδικός ΕΣΠΑ, Παιδικός Σταθμός Ίλιον

Ο Βρεφικός Σταθμός υποδέχετε τα μωρά σας και παρέχει πλήρη ασφάλεια, υγιεινή και φροντίδα σαν να ήταν στο σπίτι τους.

Παιδικός Σταθμός , Βρεφικός Σταθμός, Νηπιαγωγείο, Παιδική Ακαδημία, Παιδικός ΕΣΠΑ, Παιδικός Σταθμός Ίλιον

Το Νηπιαγωγείο μας αποτελεί την τελευταία στάση των παιδιών μας πριν την αρχική τους εκπαίδευση και εμείς είμαστε εδω να δώσουμε τα απαραίτητα εφόδια.

Παιδικός Σταθμός , Βρεφικός Σταθμός, Νηπιαγωγείο, Παιδική Ακαδημία, Παιδικός ΕΣΠΑ, Παιδικός Σταθμός Ίλιον

Kύριος στόχος του προγράμματος είναι η σωματική, συναισθηματική, νοητική και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών, μέσω νέων παιδαγωγικών προσεγγίσεων και τεχνικών, αξιοποιώντας τα ενδιαφέροντα, τις εμπειρίες και τις γνώσεις τους, διαμέσου αθλητικών και πολιτιστικών δράσεων ή ακόμη και μέσω παιχνιδιού λόγου και αριθμών.